Javascript skal være slået til for at bruge denne side
Ved bestilling og betaling for adgang til Hutrack.com, accepteres nedenstående betingelser:

Abonnementsbetingelser for Hutrack.com

Vi forbeholder os retten til at ændre i disse vilkår og betingelser uden at give ekstraordinær besked herom.

1. Producent
En aftale om abonnement på Hutrack.com indgås med:

Hutrack Inddrivelsesportal
Bøgebjergvej 31, st.
5000 Odense C
info@hutrack.com
CVR: 39411571

2. Abonnement på Hutrack.com
2.1 Brugsret og copyright
Dine adgangsoplysninger til Hutrack.com er til enhver tid personlige, og må ikke deles med andre. Det er ikke tilladt at overdrage din adgang til en anden person.

Alt materiale på Hutrack.com er ophavsretligt beskyttet af Hutrack Inddrivelsesportal.

Hutrack Inddrivelsesportal forbeholder sig retten til enhver tid at ændre i tekst og funktioner på Hutrack.com.

Hutrack Inddrivelsesportal forbeholder sig retten til at ændre priser og functioner uden varsel.

2.2 Opsigelse
Opsigelse af abonnement skal ske med 1 måneds varsel inden abonnementets udløb.
Dvs. udløber dit abonnement 31. december 2019, skal du senest opsige dit abonnement 30. november 2019.

Såfremt abonnementet ikke er blevet opsagt inden opsigelsesvarslets udløb, fornyes abonnementet automatisk.

2.3 Misligholdelse af abonnementet
Ved misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til denne aftale, er Hutrack Inddrivelsesportal berettiget til at bringe aftalen til ophør og lukke for din brugeradgang med øjeblikkelig virkning.

3. Persondata
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Hutrack Inddrivelsesportal under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hutrack Inddrivelsesportal ApS CVR-nr. 39411571 / Bøgebjergvej 31, st. / 5000 Odense C / 4FQ.TQSLKHU@FO3G@ | Telefon: 22 53 78 76

Bankforbindelse: Nordfyns Bank 6866 - 0001077039 / Brug af cookies / Privatlivspolitik / Vilkår og betingelser